Pozemok v Imeli
Imeľ
Orná pôda v centre dediny.
dohodou